BM_F1b_1973

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
1530* Pannon szikesek
Társulás
Achilleo-Festucetum pseudovinae
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár
Tiszabábolna határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Községi-legelő
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
Sovány csenkesz (Festuca pseudovina) és pusztai cickafark (Achillea setacea) dominálta, típusos, ártérből kiszáradt cickórós legelő.
Termőhely
A terület a Tisza egykori árterének részét képezte. A szabályozások során épített árvízvédelmi töltés az itt található övzátonyokat keresztbe vágta, ami miatt a mentett ártérre került rész kiszáradt és elszikesedett. Tengerszint feletti magassága 90-90,4 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők
Az övzátonyos szerkezetű szárazpuszta hátasabb részein találhatók a kocsordos ártéri rétekből, rétsztyeppekből kiszáradt cickórós pusztarészek. A zavarás- és szárazságtűrő generalista fajok uralta, rövid füvű Achilleo-Festucetumban néhány tő, alacsony növésű sziki kocsord (Peucedanum officinale) és pettyegetett őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) is található korcs nőszirom (Iris spuria) nélkül. A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették.
Összetétel
Uralkodó, gyakori fajok: sovány csenkesz (Festuca pseudovina), pusztai cickafark (Achillea setacea), magyar sóvirág (Limonium gmelinii). További jellemző fajok: csillagpázsit (Cynodon dactylon), sziki útifű (Plantago maritima), lándzsás útifű (Plantago lanceolata), bárányüröm (Artemisia pontica), mezei cickafark (Achillea collina).
A 2007. év aszálya miatt a felvétel idején fajszegény cickórós puszta további jellemző fajai (egy 1998-as felvétel alapján): réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), sziki madárhúr (Cerastium dubium), útszéli zsázsa (Cardaria draba), közönséges szikipozdor (Scorzonera cana).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
a legeltetés felhagyása
Használat
A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették.