F1a_PO1

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Társulás: 
Artemisio santonici - Festucetum pseudovinae
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Királyhegyes
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Pitvarosi-(Csanádi-) puszta (9789.2, J02)
Felvétel készítésének ideje: 
2003. 04. 26.
Rövid leírás: 
Egy jellegzetes ürmöspuszta: gyepalkotó a veresnadrág csenkesz (szürkészöld, csomókban növő fű), kíséri a sziki üröm (a fűcsomók közti szürke kisebb csomók).
Termőhely: 
Tágabb környezetére jellemző, hogy egy ősi, nagyobb területű szikes mozaik része: a mélyedésekben szikes rétekkel, szikfokokkal; a kiemelkedéseken löszgyep foltokkal érintkezik.
Összetétel: 
Sovány csenkesz (Festuca pseudovina), sziki üröm (Artemisia santonicum).
Természetesség: 
5r4
Veszélyeztető tényezők: 
Talán csak a kevés legeltetést lehetne megnevezni.
Használat: 
nincs