rc_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Csengő-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2004.07.24.
Rövid leírás: 
Üde erdő (bükkös, esetleg gyertyános-tölgyes) helyén kialakított cseres ültevény.
Szerkezeti jellemzők: 
Homogén szerkezetű, cserjeszint nélküli, sűrű gyepszintű állomány.
Összetétel: 
A lombszintet szinte kizárólag a csertölgy (Quercus cerris) alkotja (egyéb – itt ritka – fafajok: kocsánytalan tölgy – Q. petraea, gyertyán – Carpinus betulus). A gyepszintben tömegesek az általános erdei és zavarástűrő fajok: egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), csomós ebír (Dactylis glomerata), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), siskanád (Calamagrostis epigeios), csalán (Urtica dioica), falgyom (Parietaria officinalis). A további fajok közt sok a gyepi (pl. cérnatippan – Agrostis tenuis, farkas kutyatej – Euphorbia cyparissias, közönséges gyújtoványfű – Linaria vulgaris, réti és fehér here – Trifolium pratense, T. repens, keskenylevelű perje – Poa angustifolia) és az üde erdei (szagos müge – Galium odoratum, hajperje – Hordelymus europaeus, erdei szélfű – Stachys sylvatica, olocsán csillaghúr – Stellaria holostea, erdei ibolya – Viola sylvestris) faj.
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs