LY1_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
9180* Törmeléklejtő- és szurdokerdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bakonybél
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Szömörke-völgy
Felvétel készítésének ideje: 
1996 július
Rövid leírás: 
Szűk, sziklafalakkal határolt völgyben kialakult jellegzetes szurdokerdő.
Termőhely: 
Mészkő sziklafalak alatti kőgörgeteg, szűk, párás, hűvös völgyben, a talaj gyakorlatilag kőzettörmelékből áll.
Szerkezeti jellemzők: 
Középkorú, homogén szerkezetű állomány (a völgy erdeit kb. az 1930-as években levágták).
Összetétel: 
A lombszint a szurdokerdőkre jellemzően elegyes: hegyi és korai juhar (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), magas kőris (Fraxinus excelsior), bükk (Fagus sylvatica), hegyi szil (Ulmus glabra), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos). A gyepszint magaskórós és páfrány fajokban gazdag (pl. erdei holdviola - Lunaria rediviva, farkasölő sisakvirág - Aconitum vulparia, havasi turbolya - Anthriscus nitidus, ill. karéjos vesepáfrány - Polystichum aculeatum, erdei pajzsika - Dryopteris filix-mas, hölgypáfrány - Athyrium filix-femina), de a gímpáfrány (Asplenium scolopendrium) hiányzik.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs.
Használat: 
Nincs.