LY3_01

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
9150 Sziklai bükkösök, sziklai hárserdők és hársas-berkenyés sziklaerdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Csákány-völgy keleti része; 8774.3 G06
Felvétel készítésének ideje: 
1997 május
Rövid leírás: 
Sziklai jellegű, száraz talajú bükkös, dolomiton.
Összetétel: 
A lombszint uralkodó faja a bükk (Fagus sylvatica), szálanként találhatók berkenyék (Sorbus spp.) és inkább a cserjeszintben virágos kőrisek (Fraxinus ornus). A gyepszint jellemző fajai a fehér és lappangó sás (Carex alba, C. humilis), valamint a tarka nádtippan (Calamagrostis varia). További érdekesebb fajok: harangláb (Aquilegia vulgaris), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), erdei margitvirág (Leucanthemum margaritae), szarvaskocsord (Peucedanum cervaria), mohos csitri (Moehringia muscosa), fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides), széleslevelű bordamag (Laserpitium latifolium), balatoni galaj (Galium austriacum), stb.
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
Sok a vad.
Használat: 
Nincs.