LY1_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
9180* Törmeléklejtő- és szurdokerdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bakonybél
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Sötét-árok
Felvétel készítésének ideje: 
1996 július
Rövid leírás: 
Mészkőbe vágódott völgy kőgörgeteges oldalában kialakult szurdokerdő.
Szerkezeti jellemzők: 
Még nem igazán idős, de változatos szerkezetű állomány, sok holtfával.
Összetétel: 
A lombszint a szurdokerdőkre jellemzően elegyes: hegyi és korai juhar (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), magas kőris (Fraxinus excelsior), bükk (Fagus sylvatica), hegyi szil (Ulmus glabra), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos). A gyepszint fajgazdag, különösen páfrányokban és magaskórósokban. A bakonyi szurdokerdők jellemző fajai (pl. erdei holdviola - Lunaria rediviva, farkasölő sisakvirág - Aconitum vulparia, havasi turbolya - Anthriscus nitidus, karéjos vesepáfrány - Polystichum aculeatum, erdei pajzsika - Dryopteris filix-mas, hölgypáfrány - Athyrium filix-femina, gímpáfrány – Asplenium scolopendrium) mind megvannak, a gímpáfrány talán itt fordul elő legsűrűbben a Magas-Bakonyban.
Természetesség: 
4-5
Veszélyeztető tényezők: 
Szegélyesedés: a völgy másik oldala felett legelő van.
Használat: 
Nincs