l2x_09

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Albertirsa
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Lipina-völgy
Felvétel készítésének ideje: 
2006.06.09.
Rövid leírás: 
Hársas tölgyes maradvány löszvölgyben, északias kitettségben. Jelenleg (még) a lösztölgyes jellegű erdők itt hatolnak legmélyebbre az Alföldbe.
Szerkezeti jellemzők: 
Zárt, árnyas erdő, kis borítású cserje- és gyepszinttel. A fák – főleg a hársak – között sok a sarj eredetű, az állomány méreteloszlása nem teljesen homogén.
Összetétel: 
A lombszint gyakori faja a nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), amelyekhez kisebb mennyiségben további fafajok társulnak (molyhos és kocsányos tölgy – Q. robur, Q. pubescens, magyar kőris – Fraxinus angustifolia ssp. pannonica, korai juhar – Acer platanoides). A gyepszintet üde, általános, zavarástűrő és száraz erdei fajok együttese jellemzik (pl. szálkás tarackbúza – Agropyron caninum, kontyvirág – Arum orientale, galambvirág – Isopyrum thalictroides, erdei szálkaperje – Brachypodium sylvaticum, ágas rozsnok – Bromus ramosus, gyöngyvirág – Convallaria majalis, széleslevelű salamonpecsét – Polygonatum latifolium, illatos ibolya – Viola odorata, csalán – Urtica dioica, bódító baraboly – Chaerophyllum temulum, vérehulló fecskefű – Chelidonium majus, baracklevelű harangvirág – Campanula persicifolia, erdei gyöngyköles – Lithospermum purpureo-coeruleum, méreggyilok – Vincetoxicum hirundinaria).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás: fafajcserés felújítás. Az egész erdőtömbben mára csak 3 idősebb, őshonos fafajú erdőrészlet maradt. Elszigeteltsége miatt az állomány egésze rendkívül sérülékenynek tekinthető.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.