l2x_07

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Velencei-hegység
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nadap
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Nyír-hegy
Felvétel készítésének ideje: 
2005.10.05.
Rövid leírás: 
Kissé cserjeirtott molyhos tölgy-cser-virágos kőris alkotta erdő löszön. A fajkészlet és a termőhely alapján az állomány átmeneti jellegű a zárt lösztölgyesek [L2x] és a molyhos tölgyesek [L1] között.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszint nem teljesen zárt, az erdőben ligetes részek is vannak, így a gyepszint többnyire fejlett. A közelmúltban gyérítés és cserjeirtás történt.
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens) és virágos kőris (Fraxinus ornus) (lombszint). A gyepszint fajokban nem túl gazdag, a száraz, fényben gazdag erdőkre és ezek szegélyére jellemző fajok a leggyakoribbak (pl. bajuszos kásafű - Piptatherum virescens, soktérdű salamonpecsét - Polygonatum odoratum, erdei gyöngyköles – Lithospermum purpureo-coeruleum, sarlós gamandor - Teucrium chamaedrys, szarvas és buglyos kocsord - Peucedanum cervaria, P. alsaticum, pusztai meténg - Vinca herbacea, magyar repcsény - Erysimum odoratum, szennyes ínfű - Ajuga laxmannii, tavaszi hérics – Adonis vernalis).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás: cserjeirtás, fafajszelekció, túl korai és nagy kiterjedésű felújítás, amely az inváziós fajok terjedését is segíti.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.