L2a_05

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Szentgál
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Balogszeg
Felvétel készítésének ideje: 
1999 szeptember
Rövid leírás: 
Csertölgy uralta félszáraz, közepes növekedésű (20-22 m) erdő dolomiton. A faji összetétel alapján a mészkedvelő- és a gyertyános tölgyesekhez is közelítő, de alapjában véve a kettő között elhelyezkedő, a Dunántúli-középhegység meszes kőzetein elterjedt típus.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszint kettős, a felsőt a XX. század eleji makkvetésből származó cserek alkotják. Ez mára néhol kezd kissé mozaikosodni, a lékeket virágos kőris tölti be, ligetes-mozaikos második lombszintet és / vagy magas cserjeszintet hozva létre. A gyepszint többnyire kevéssé fejlett.
Összetétel: 
Csertölgy (Quercus cerris), virágos kőris (Fraxinus ornus), az egyéb fafajok igen ritkák, egyedül a molyhos tölgy (Q. pubescens) állandóbb. A gyepszint gyakori faja az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), az erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), az illatos ibolya (Viola odorata), a kányazsombor (Alliaria petiolata) és a nehézszagú gólyaorr (Geranium robertianum). A száraz tölgyesek fajai ritkák (így pl. erdei gyöngyköles – Buglossoides purpureo-coerulea, borzas ibolya - Viola hirta), az üde erdei szagos müge (Galium odoratum) állandóbb.
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Elég sok a vad.
Használat: 
Nincs