L1_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
kb. 571 500, 208 450
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tés - Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kerek-gyeptől D-re; 8774.3 B08
Felvétel készítésének ideje: 
1998 május
Rövid leírás: 
Füves - cserszömörcés típusú mész- és melegkedvelő tölgyes.
Termőhely: 
Sekély, száraz rendzina talajon, dolomit alapkőzeten, déli kitettségben, tetőhöz közel található állomány.
Szerkezeti jellemzők: 
Gyenge növekedésű (4-7 m), néhol ligetesedő, sarj eredetű állomány. Jól látható, hogy a magas cserjeszint csaknem hiányzik, így a fényben gazdag erdőbelsőben fejlett, füvek uralta gyepszint alakulhatott ki. Korábban gyakran leégett rész, talán ezzel magyarázható egyes fajok (cserszömörce, tollas szálkaperje) ilyen arányú térhódítása.
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens), virágos kőris (Fraxinus ornus), cserszömörce (Cotinus coggygria), a gyepszint uralkodó faja a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum), további érdekesebb fajai a sárga koronafürt (Coronilla coronata), a magyar repcsény (Erysimum odoratum), a sujtár (Laser trilobum), erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), baracklevelű harangvirág (Campanula persicifolia), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), közönséges galaj (Galium mollugo), nagyvirágú méhfű (Melittis carpatica), ligeti perje (Poa nemoralis), bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis), bérci here (Trifolium alpestre).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nincs
Használat: 
Nincs