l2x_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Velencei-hegység
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Nadap
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Nyír-hegy, 8777.2 E06
Felvétel készítésének ideje: 
2004.05.23.
Rövid leírás: 
Sarj eredetű molyhos tölgy és virágos kőris alkotta sarjerdő laza, löszös üledéken (de domboldalban). A fajkészlet és a termőhely alapján az állomány átmeneti jellegű a zárt lösztölgyesek [L2x] és a molyhos tölgyesek [L1] között.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszint nem teljesen zárt, az erdőben ligetes részek is vannak, így a gyepszint többnyire fejlett.
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens) és virágos kőris (Fraxinus ornus) (lombszint). A gyepszint fajokban nem túl gazdag, a száraz, fényben gazdag erdőkre és ezek szegélyére jellemző fajok a leggyakoribbak (pl. bajuszos kásafű – Piptatherum virescens, soktérdű salamonpecsét - Polygonatum odoratum, sarlós gamandor - Teucrium chamaedrys, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria, pusztai meténg - Vinca herbacea, magyar repcsény - Erysimum odoratum, szennyes ínfű - Ajuga laxmannii).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás: túl korai és nagy kiterjedésű felújítás, amely az inváziós fajok terjedését is segíti.
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.