L1_BJ_2

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Magas-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Bakonyszűcs
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Öreg-Szarvad-árok
Felvétel készítésének ideje: 
1993 július eleje
Rövid leírás: 
Ligetes, felnyíló, bokorerdő (M1) jellegű foltokkal mozaikos molyhos tölgyes. A völgy délies kitettségű oldalán lévő, üde erdőkkel, elsősorban bükkösökkel körülvett meleg-sziget.
Termőhely: 
Nagyon meredek dolomit hegyoldal.
Szerkezeti jellemzők: 
Ligetes lombszintű, mozaikosan fejlett cserjeszintű, füves, de nem teljesen zárt gyepszintű erdő. Idős, nem vagy csak nagyon régen kezelt állomány, viszonylag sok holtfával.
Összetétel: 
A lombszintben uralkodó a molyhos tölgy (Q. pubescens), további érdekesebb fajai: húsos som (Cornus mas), bajuszos kásafű (Piptatherum virescens), fehér sás (Carex alba), magyar repcsény (Erysimum odoratum), bíboros kosbor (Orchis purpurea).
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
nincs
Használat: 
nincs