L1_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91H0* Pannon molyhos tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Déli-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tótvázsony 7B
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Mátyás Király vadaskert
Felvétel készítésének ideje: 
1999 szeptember
Rövid leírás: 
Gyakran sarjaztatott, korábban erősen legeltetett mészkedvelő tölgyes. Jelenleg vadaskerti terület, ezért a korábbi háziállatokkal történő legeltetést a nagyszámú nagyvad pótolja.
Szerkezeti jellemzők: 
Fiatal, homogén szerkezetű állomány. A cserjeszint vélhetően elsősorban a korábbi használatok miatt hiányzik. Az alacsony cserjeszint (bár nem látszik) néhol megjelenik.
Összetétel: 
Virágos kőris (Fraxinus ornus), molyhos és csertölgy (Quercus pubescens, Q. cerris). A gyepszint is meglehetősen fajszegény, gyakoribb fajai: erdei szálkaperje (Brachypodium sylvaticum), karcsú perje (Poa angustifolia), erdei gyömbérgyökér (Geum urbanum), tavaszi kankalin (Primula veris), pusztai szélfű (Mercurialis ovata), szórványosan fordulnak elő erdei és szegélyfajok (pl. erdei ibolya - Viola reichenbachiana, baracklevelű harangvirág - Campanula persicifolia, nagyezerjófű - Dictamnus albus, bérci here - Trifolium alpestre, sátoros margitvirág – Tanacetum corymbosum). Sok az egykori nyílt erdőre utaló kifejezetten gyepi faj: tavaszi hérics (Adonis vernalis), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), fürtös gyöngyike (Muscari racemosum), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), mezei zsálya (Salvia pratensis), szarvacskás pitypang (Taraxacum erythrospermum), közönséges borkóró (Thalictrum minus subsp. minus), lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Rengeteg vad, korábbi erős emberi hatások.
Használat: 
Vadaskert.