l2x_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Kerecsend
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kerecsendi-erdő, 8287.2 I03
Felvétel készítésének ideje: 
2004.06.20.
Rövid leírás: 
Elegyes lösztölgyes és szegélye.
Szerkezeti jellemzők: 
Az erdő korábban rövid vágásfordulóval (30 év) sarjaztatott fácános kert volt, nagyobb, kaszált tisztásokkal. Később hosszabb vágásfordulósra tértek át, a tisztások nagyrészt eltűntek, így az erdő jelenlegi képét ligetes lombszint és sűrű magas cserjeszint jellemzi. A gyepszint többnyire fejletlen.
Összetétel: 
Az erdőben a leggyakoribb tölgyfaj a csertölgy (Quercus cerris), de nem ritka a kocsánytalan és a molyhos tölgy (Q. petraea, Q. pubescens) sem. Kocsányos tölgy (Q. robur) a hátasabb, természetesebb aljnövényzetű részeken alig van (további gyakoribb elegyfa a magyar kőris - Fraxinus angustifolia subsp. pannonica és a mezei juhar - Acer campestre). A gyepszintet többnyire általános erdei fajok jellemzik: egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), ibolyák (Viola odorata - cyanea). Az erdő belsejében az egyetlen nagyobb tömegben és gyakrabban előforrduló száraz erdei faj az erdei gyöngyköles (Buglossoides purpureo-coerulea). A száraz erdőkre, erdőszegélyekre jellemző fajok ma nem gyakoriak és elsősorban vagy kizárólag a nyiladékokon találhatóak (pl. bársonyos tüdőfű - Pulmonaria mollis, pázsitos és tarka nőszirom - Iris graminea, I. variegata, szarvaskocsord - Peucedanum cervaria, pusztai meténg - Vinca herbacea, bársonyos kakukkszegfű - Lychnis coronaria, stb.).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Elszigeteltsége miatt igen sérülékeny állomány.
Használat: 
Gyakorlatilag nincs (a tölgyes részeken kisebb területeken a tölgyek felújulása érdekében kisebb bontások történtek).