l2x_11

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91I0* Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kerecsendi-erdő
Felvétel készítésének ideje: 
2007.05.17.
Rövid leírás: 
Ligetes lombszintű, közepes cserjeszintű elegyes lösztölgyes.
Szerkezeti jellemzők: 
Az erdő korábban rövid vágásfordulóval (30 év) sarjaztatott fácános kert volt, nagyobb, kaszált tisztásokkal. Később hosszabb vágásfordulósra tértek át, a tisztások nagyrészt eltűntek, az erdő többé-kevésbé bezáródott. Egykorú (kb. 80 év), de változatosabb faállomány-szerkezetű rész. Közepesen fejlett cserjeszintű rész, így a gyepszint borítása nagyobb (40% körüli).
Összetétel: 
Molyhos tölgy (Quercus pubescens) uralta rész, de kisebb számban a jellemző fafajok csaknem mindegyike megtalálható: cser-, kocsánytalan, kocsányos tölgy (Q. cerris, Q. petraea, Q. robur), mezei juhar (Acer campestre), magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica). A cserjeszint leggyakoribb faja a tatárjuhar (A. tataricum), de gyakori a mezei juhar és a magyar kőris is. A gyepszint leggyakoribb faja a széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), a szálkás tarackbúza (Agropyron caninum), a ragadós galaj (Galium aparine) és az ibolya (Viola odorata – cyanea). Az igényesebb erdei fajok (pl. odvas keltike – Corydalis cava, gyöngyvirág – Convallaria majalis, feketedő lednek – Lathyrus niger, tarka nőszirom – Iris variegata, bársonyos tüdőfű – Pulmonaria mollis) ritkák.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Elszigeteltsége miatt az erdő egésze sérülékenynek tekinthető.
Használat: 
Gyakorlatilag nincs (a tölgyes részeken a tölgyek felújulása érdekében kisebb bontások történtek).