K2_04

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Csabrendek
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Nemesek erdeje
Felvétel készítésének ideje: 
1999 június
Rövid leírás: 
Fajgazdag gyepszintű, korábban rendszertelenül, de erőteljesen használt (sarjaztatott) gyertyánelegyes üde erdő.
Szerkezeti jellemzők: 
A korábbi használatok miatt a fák részben sarjcsokrokat alkotnak, a sarjak közötti hézagokat csak részben töltik ki fiatalabb fák és cserjék, így az erdő helyenként ma is ligetes, nem teljesen zárt.
Összetétel: 
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus), magas kőris (Fraxinus excelsior), mezei juhar (Acer campestre), virágos kőris (Fraxinus ornus), kevesebb bükk (Fagus sylvatica), cser-, molyhos és kocsánytalan tölgy (Quercus cerris, Q. pubescens, Q. petraea), ill. egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), szagos müge (Galium odoratum), enyves zsálya (Salvia glutinosa), májvirág (Hepatica nobilis), foltos árvacsalán (Lamium maculatum), csillogó gólyaorr (Geranium lucidum), csillagvirág (Scilla bifolia agg.), fehér sás (Carex alba), délvidéki perjeszittyó (Luzula forsteri), stb.
Természetesség: 
3-4
Veszélyeztető tényezők: 
Ma már csak az erdőgazdálkodás veszélyeztetheti, amennyiben rosszul kivitelezett állománycserére vagy gyérítésre kerülne sor.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.