k1a_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Szentegát
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
0072.2 H09
Felvétel készítésének ideje: 
2005.10.07.
Rövid leírás: 
Síkvidéki, elegyfafajokban gazdag gyertyános kocsányos tölgyes.
Termőhely: 
Változatosabb szerkezetű állomány, mivel az ilyen típusú erdők nevelése során általános gyakorlat, hogy a gyertyánt (legalább fiatal korban) visszaszorítják (rendszeresen ki- ill. visszavágják), így az idősebb állományokban a gyertyánok gyakran fiatalabbak, vékonyabbak.
Összetétel: 
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus), kocsányos tölgy (Quercus robur), az elegyfák közül kiemelendő a síkvidéken hazánkban igen ritka bükk (Fagus sylvatica) és barkócafa (Sorbus torminalis) (további jellemző fafajok: kislevelű hárs - Tilia cordata, mezei juhar - Acer campestre, magyar kőris - Fraxinus angustifolia subsp. pannonica). A fajokban gazdag gyepszintet üde erdei fajok uralják.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Nagytestű erdei növényevők – kissé túlzottan – nagy számú jelenléte.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.