K2_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
570 600, 209 400
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ballai-magyal NY-i lába; 8774.3 A05-A06
Felvétel készítésének ideje: 
2002 április eleje
Rövid leírás: 
Sarj eredetű gyertyános-kocsánytalan tölgyes középerdő.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszintet idős (120 év) kocsánytalan (és néhány cser) tölgyek, valamint korábban többször visszavágott és ezért fiatalabb gyertyánok (és néhány hárs, barkóca berkenye, cseresznye) alkotják, együttesen nyárra teljesen zárt lombszintet hozva létre. Az árnyas, sötét erdőbelső miatt a gyepszint csaknem hiányzik. Korábban a területen meszet égettek, ehhez is vélhetően a betöltődött fákat használhatták.
Összetétel: 
Kocsánytalan és csertölgy (Quercus petraea, Q. cerris), közönséges gyertyán (Carpinus betulus), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos), barkócafa (Sorbus torminalis), vadcseresznye (Prunus avium); a ritkás gyepszintben elszórtan néhány üde erdei fajt találni csak: szagos mügét (Galium odoratum), indás ínfüvet (Ajuga reptans), erdei szélfüvet (Mercurialis perennis), erdei ibolyát (Viola reichenbachiana).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás: 2002 tavaszán a gyertyánokat kivágták, 50% körülire csökkentve ezzel a lombszint záródását.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.