K2_BJ_11

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91G0* Pannon gyertyános-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, koordináta (WGS84): 
570 600, 209 400
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Bakony
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Öskü
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Ballai-magyal NY-i lába; 8774.3 A06 ÉNY
Felvétel készítésének ideje: 
2002 április eleje
Rövid leírás: 
Sarj eredetű gyertyános-kocsánytalan tölgyes középerdő.
Szerkezeti jellemzők: 
A lombszintet idős (120 év) kocsánytalan (és néhány cser) tölgyek, valamint korábban többször visszavágott és ezért fiatalabb gyertyánok (és néhány hárs, barkóca berkenye, cseresznye) alkották, együttesen nyárra teljesen zárt lombszintet hozva létre. 2002 tavaszán a gyertyánokat csaknem mind kivágták, a lombszint záródása így 50% körülire csökkent. Ha hamarosan levágják a tölgyeket is - ami egyáltalán nem zárható ki - akkor ezzel vélhetően sikerül egy gyertyánost kialakítani (esetleg egy telepített fenyvest).
Összetétel: 
Kocsánytalan és csertölgy (Quercus petraea, Q. cerris); a ritkás gyepszintben elszórtan néhány üde erdei fajt találni csak: szagos mügét (Galium odoratum), indás ínfüvet (Ajuga reptans), erdei szélfüvet (Mercurialis perennis), erdei ibolyát (Viola reichenbachiana).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Erdőgazdálkodás: az állomány túl lett gyérítve, az elegyfákat kiirtották. Nem kizárt rövidesen a tölgyek kivágása sem, ilyen módon pedig ez az állomány aligha újítható.
Használat: 
Vágásos erdőgazdálkodás.