J6_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91F0 Keményfás ligeterdők
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszadob
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Őserdő, 7993.3 A07
Felvétel készítésének ideje: 
2003.10.20.
Rövid leírás: 
Keményfás ártéri erdő, idős, hatalmas kocsányos tölgyekkel, 1-2 öreg, szintén nagyméretű fehér nyárral, jelentős mennyiségű fiatalabb fákból álló betöltődéssel (mezei juhar, mezei szil, magyar kőris). A cserjeszint - a keményfás ártéri erdőknél jellemző módon - sűrű. A puhafás ártéri erdők felé átmeneti jellegű erdő, erre utal, hogy a gyepszintben igazi erdei (főleg üde-nedves erdei) fajok nincsenek. A tölgyeknek jelenleg nem látható újulata.
Összetétel: 
Kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér nyár (Populus alba), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica).
Természetesség: 
4 (5)
Veszélyeztető tényezők: 
Inváziós fajok (pl. zöld juhar – Acer negundo, amerikai kőris – Fraxinus pennsylvanica).
Használat: 
nincs