J6_02

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
91F0 Keményfás ligeterdők
Készítő neve
Felvétel helye, 2. községhatár
Tiszadob
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Őserdő, 7993.3 A07
Felvétel készítésének ideje
2003.10.20.
Rövid leírás
Keményfás ártéri erdő, idős, hatalmas kocsányos tölgyekkel, 1-2 öreg, szintén nagyméretű fehér nyárral, jelentős mennyiségű fiatalabb fákból álló betöltődéssel (mezei juhar, mezei szil, magyar kőris). A cserjeszint - a keményfás ártéri erdőknél jellemző módon - sűrű. A puhafás ártéri erdők felé átmeneti jellegű erdő, erre utal, hogy a gyepszintben igazi erdei (főleg üde-nedves erdei) fajok nincsenek. A tölgyeknek jelenleg nem látható újulata.
Összetétel
Kocsányos tölgy (Quercus robur), fehér nyár (Populus alba), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. pannonica).
Természetesség
4 (5)
Veszélyeztető tényezők
Inváziós fajok (pl. zöld juhar – Acer negundo, amerikai kőris – Fraxinus pennsylvanica).
Használat
nincs