BM_OA_2054

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Borsodi-nyíltártér
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszabábolna határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Kelemenes
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Egy nagyobb méretű kubikgödör zavart mocsári vegetációja olyan évben, melyben árvízi elöntést nem kapott.
Termőhely: 
A Tisza nyílt árterén található hosszanti kubikgödör vízellátása a csapadék mennyiségétől és az áradásoktól függően igen változó: míg 2007-ben teljesen száraz volt, 2005-2006-ban vízzel félig telt volt. Tengerszint feletti magassága 90 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Fajgazdag élőhely, ahol a mocsári, a félruderális és a réti fajok nagy, monodomináns foltokat alkotnak. A rendszeres száraz évek miatt a tájidegen fa- és cserjefajok is megjelentek az élőhelyen.
Összetétel: 
Domináns fajok: pántlikafű (Phalaris arundinacea), réti peremizs (Inula britannica), fehér tippan (Agrostis stolonifera), vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), vesszős füzény (Lythrum virgatum), réti füzény (Lythrum salicaria), subás farkasfog (Bidens tripartitus), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), siska nádtippan (Calamagrostis epigeios), bodnározó gyékény (Typha latifolia), keskenylevelű keserűfű (Persicaria minor). További jellemző fajok: bókoló farkasfog (Bidens cernuus), csikorgófű (Gratiola officinalis), réti útifű (Plantago media), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), bókoló sás (Carex melanostachya), sövényszulák (Calystegia sepium), rizsfű (Leersia oryzoides), bojtorjánszerbtövis (Xanthium strumarium), indás pimpó (Potentilla reptans), zsióka (Bolboschoenus maritimus), gyalogakác (Amorpha fruticosa), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), sokvirágú boglárka (Ranunculus polyanthemos).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
A hosszan tartó száraz állapot a terület elgyomosodását és az inváziós fajok elterjedését okozhatja.