BM_OA_9254

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Hortobágy-Berettyó mente
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Ecsegfalva határában
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
A Hortobágy-Berettyó folyó parti zónájában található, gyomos zavart mocsár.
Termőhely: 
A terület vízellátása, vízborítása változó, a víz tápanyagtartalma túlzottan magas. A klíma meleg, száraz, mérsékelten forró nyarú. A folyópart tengerszint feletti magassága 86 m, talaja friss folyóhordalék, öntésiszap.
Szerkezeti jellemzők: 
Az élőhelyet a mocsári, az ártéri ruderális és félruderális, valamint a réti fajok nagy, monodomináns foltjai alkotják.
Összetétel: 
Uralkodó fajok: keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), pántlikafű (Phalaris arundinacea), nád (Phragmites australis), vízi harmatkása (Glyceria maxima), fodros lórom (Rumex crispus), réti füzény (Lythrum salicaria), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), bókoló sás (Carex melanostachya), borsos keserűfű (Persicaria hydropiper), közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris). Egyéb jellemző fajok: fehér tippan (Agrostis stolonifera), vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), vesszős füzény (Lythrum virgatum), subás farkasfog (Bidens tripartitus), gyalogakác (Amorpha fruticosa), sövényszulák (Calystegia sepium), keserű édesgyökér (Glycyrrhiza echinata).
Természetesség: 
2-3