BM_F2_1991

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
1530* Pannon szikesek
Társulás: 
A Lythro-Alopecuretum szikesebb változata.
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Közép-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Tiszabábolna határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Községi-legelő
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Egy aszályos év (2007) késő nyarán, teljesen kiszáradt állapotban található, nem kaszált és nem legeltetett ecsetpázsitos sziki rét.
Termőhely: 
A terület a Tisza egykori árterének részét képezte. A szabályozások során épített árvízvédelmi töltés az itt található övzátonyokat keresztbe vágta, ami miatt a mentett ártérre került rész kiszáradt és elszikesedett. Tengerszint feletti magassága 90-90,4 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kevesebb, mint 600 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
Az övzátonyos szerkezetű szárazpuszta mélyedéseiben találhatók az ártéri mocsarakból és magassásosokból kiszáradt ecsetpázsitosok (Lythro-Alopecuretum). A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették. Jelenleg a gyep a rendkívüli aszály miatt igen rossz állapotban van, jellegtelen, fajszegény.
Összetétel: 
Uralkodó, gyakori fajok: réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), vesszős füzény (Lythrum virgatum), fehér tippan (Agrostis stolonifera), siskanádtippan (Calamagrostis epigeios), közönséges tarackbúza (Elymus repens), pénzlevelű lizinka (Lysimachia nummularia), bókoló sás (Carex melanostachya). További jellemző fajok: pántlikafű (Phalaris arundinacea), négyélű füzike (Epilobium tetragonum), réti peremizs (Inula britannica), karcsú perje (Poa angustifolia), indás pimpó (Potentilla reptans), magyar sóvirág (Limonium gmelinii), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), rókasás (Carex vulpina).
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
csapadékhiány, a legeltetés felhagyása
Használat: 
A területet a legutóbbi évekig szarvasmarhával legeltették. Jelenleg nem kaszált és nem legeltetett.