BM_RB_3647xx

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Alsó-Tiszavidék
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Mártély
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
a Körtvélyesi-kanyarulattól északra
Felvétel készítésének ideje: 
2007
Rövid leírás: 
Középkorú telepített fehérnyáras a Tisza hullámterében.
Termőhely: 
Talaja réti öntéstalaj, a nagyobb áradásokkor víz alá kerül. Tengerszint feletti magassága 79-80 m. Klíma: meleg, száraz, forró nyarú éghajlati körzetbe esik. Országunk napfényben leggazdagabb része, a napsütéses órák száma meghaladja a 2100-at. Az évi csapadék kb. 580 mm.
Szerkezeti jellemzők: 
A felső lombkoronaszintet 98%-ban fehér nyár, néhány nagyon idős fekete nyár és kb. 1 %-ban spontán idekerült kocsányos tölgy alkotja. Záródása 45-50 %. Az 50-60 cm törzsátmérőjű, erdészetileg kezelt állomány egykorú, nagyon idős fák nincsenek. Az állomány kora kb. 40-50 év. Benne gyalogakáccal elborított, liános lékek találhatók, és szórványosan holtfák is előfordulnak. Sarjeredetű fák nincsenek, az erdészeti kezeléseken kívül jelentősebb emberi hatás nem éri. Az alsó lombkoronát már az amerikai kőris uralomra jutása jellemzi, egy-két fehér fűzzel. Záródása nem több, mint 20 %. A cserjeszint zárt, csak tájidegen fajok uralják (kb. fele-fele arányban az amerikai kőris és a gyalogakác). Az újulatban szintén a tájidegenek dominálnak, csak szórványosan jelenik meg a fehér nyár.
Összetétel: 
Uralkodó, gyakori fafajok: fehér nyár (Populus alba), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), gyalogakác (Amorpha fruticosa). További fafajok: fekete nyár (Populus nigra), fehér fűz (Salix alba), kocsányos tölgy (Quercus robur).
Természetesség: 
3
Veszélyeztető tényezők: 
Az őshonos faállomány kiöregedésével a tájidegen fafajok uralják el a lombkoronaszintet.
Használat: 
Az erdészeti kezeléseken kívül jelentősebb emberi hatás nem éri.