L2b_06

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
91M0 Pannon cseres-tölgyesek
Készítő neve: 
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Kaszópuszta
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Baláta-tó körül; 9669.3 F09-G10
Felvétel készítésének ideje: 
2005.10.08.
Rövid leírás: 
Füves (siskanádas - Calamagrostis epigeios), csak néhol szórtan (pl. gyertyánnal) betöltődő kocsányos- és csertölgy állomány [kb. L2b] savanyú homokon. A gyepszint - ahogy a Baláta-tó körüli hasonló erdőkben is - erdei fajokban nagyon szegény. Régóta intenzíven kezelt erdő, ahol a gyertyán jelenleg is nem kívánatos fafajnak minősül, természetes körülmények között a jelenleginél valószínűleg gyakoribb lenne. A terület termőhelyi viszonyai alapján itt részben üde erdők (K1a - gyertyános kocsányos tölgyesek) is lehetnének, de a minden bizonnyal változó vízgazdálkodású, a vizet hamar elvesztő homoktalajon az edafikus tölgyesek kialakulása természetes körülmények között is várható.
Természetesség: 
4
Veszélyeztető tényezők: 
fafajszelekció
Használat: 
Vágásos típusú erdőgazdálkodás.