H4_03

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6210 Szálkaperjés-rozsnokos xero-mezofil gyepek
Társulás: 
Euphorbio pannonicae - Brachypodietum
Készítő neve: 
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj: 
Keleti-Gerecse
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Epöl
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Látó-hegy; 8378.3 B04
Felvétel készítésének ideje: 
2001. június
Rövid leírás: 
Hegylábi környezetben kialakult, fajgazdag, szálkaperje uralta erdőssztyeprét.
Termőhely: 
Löszös talaj, nagyon meredek északias lejtő.
Szerkezeti jellemzők: 
A gyep magasfüvű, teljesen zárt, többszintű.
Összetétel: 
Az uralkodó tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) mellett zabfű (Helictotrichon spp.) és a csenkesz (Festuca spp.) fajok, valamint a sárgás sás (Carex michelii) és a csomós ebír (Dactylis glomereta) alkotják a kétszikűekben is gazdag gyepet. Jellemzőek az erdősszytep fajok, pl. bérci here (Trifolium alpestre), sátoros margitvirág (Tanacetum corymbosum), piros kígyószisz (Echium maculatum), csillagőszirózsa (Aster amellus), peremizs fajok (Inula spp.); és a száraz gyepek fajai, pl. magyar kutyatej (Euphorbia glareosa), koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), selymes dárdahere (Dorycnium germanicum), sárga len (Linum flavum), buglyos zanót (Chamaecytisus austriacus), stb.
Természetesség: 
4-5
Veszélyeztető tényezők: 
Egyes foltokat a túlzott cserjésedés veszélyeztet.
Használat: 
A katonai térképek alapján a 19. sz. közepétől gyep. Foltokban galagonyával, kökénnyel cserjésedik.