BM_F2_5731

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus
Á-NÉR 2011 élőhelytípus
Natura2000 kód, név
1530* Pannon szikesek
Társulás
Agrostio-Caricetum distantis
Készítő neve
Felvétel helye, 1. nagy- vagy középtáj
Duna-Tisza köze
Felvétel helye, 2. községhatár
Fülöpháza határában
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév
Szívós-szék
Felvétel készítésének ideje
2007
Rövid leírás
A Szívós-szék partján található, kiszáradó, kilúgozódó szoloncsák sziki rét (Agrostio-Caricetum distantis), amely a tó tartós szárazsága miatt jelenleg másodlagosan a tómeder egy részének felszínét is borítja.
Termőhely
A Duna-Tisza közi homokhátság területén található, egykori időszakos szikes tó a talajvíz tartósan alacsony szintje miatt jelenleg száraz, talaja szikességét fokozatosan elvesztő szoloncsák talaj. A terület tengerszint feletti magassága 105-106 m. Meleg, száraz éghajlatú terület, az évi csapadék kb. 500 mm.
Szerkezeti jellemzők
Közepes magasságú, természetes állapotban tavasszal vízállásos, fajgazdag gyep. A mélyebb részeken zsiókás és nádas foltok jellemzik, míg szárazabb, hátasabb részein a sovány (veresnadrág) csenkesz válik uralkodóvá, különösen a csapadékszegény években.
Összetétel
Uralkodó, gyakori fajok: réti sás (Carex distans), fehér tippan (Agrostis stolonifera), csörgő kakascímer (Rhinanthus minor), csomós ebír (Dactylis glomerata), nádképű csenkesz (Festuca arundinacea), csillagpázsit (Cynodon dactylon), nád (Phragmites australis), zsióka (Bolboschoenus maritimus), sovány csenkesz (Festuca pseudovina), réti szittyó (Juncus compressus), egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis), sziki cickafark (Achillea asplenifolia).
További jellemző fajok: évelő len (Linum perenne), bársonykerep (Lotus siliquosus), közönséges szikipozdor (Scorzonera cana), libapimpó (Potentilla anserina), mezei katáng (Cichorium intybus).
Természetesség
4
Veszélyeztető tényezők
A talajvízszint maihoz hasonlóan alacsony szintje hosszú távon az élőhely átalakulását, ezáltal megszűnését okozza.