BM

Á-NÉR 2011 fő élőhelytípus: 
Á-NÉR 2011 élőhelytípus: 
Natura2000 kód, név: 
6410 Kékperjés láprétek
Társulás: 
Buckaközi kékperjés rét (Molinio-Salicetum)
Felvétel helye, 2. községhatár: 
Álmosd
Felvétel helye, 3. hegy, gyep neve vagy egyéb dülőnév: 
Daru-láp
Felvétel készítésének ideje: 
2005. augusztus 01.
Rövid leírás: 
Alföld/Nyírség/Kék-Kálló-völgye; savanyú homok; fő állományalkotó faj: Molinia hungarica, kísérőelem: Sanguisorba officinalis, Thalictrum lucidum, Filipendula ulmaria.
Természetesség: 
5
Veszélyeztető tényezők: 
cserjésedés
Használat: